Onze school

Wij geven speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met specifieke ondersteuningsvragen. Hun intelligentieniveau varieert van een zeer jonge ontwikkelingsleeftijd tot gemiddeld of bovengemiddeld niveau. Vaak hebben onze leerlingen complexe ontwikkelings-, gedrags- of ­psychiatrische problemen. Wij stemmen ons onderwijs af op ieders ontwikkelings­mogelijkheden. Daarbij kijken we naar wat leerlingen wél kunnen, en richten we ons op het bevorderen van competentie, autonomie en relatie. Dat doen we met een betrokken team met doorzettings­vermogen, dat doelgericht handelt vanuit een brede expertise.

Schoolklimaat

Op onze school staat het kind centraal. Iedere leerling wordt gezien en gerespecteerd. We bieden duidelijk en structuur. Hierdoor is school veilige plek waar leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Zodat zij op weg gaan naar een volwaardige en zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving.

Eigentijds onderwijs

Het onderwijs richten we zo in, dat elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt. Hierbij kijken we niet naar wat een kind niet kan maar juist naar wat hij wel kan. We maken gebruik van eigentijdse methodes, die aangepast zijn aan het ontwikkelingsniveau van je kind. We geven extra aandacht aan ‘leren leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en communicatie.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Rabot telt:
• 125 tot 140 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar
• 11 groepen (van ongeveer 10 tot 15 leerlingen)
• 45 medewerkers

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Neem gerust contact op