Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school.

Soorten therapie

Leerlingen kunnen op school verschillende soorten therapie volgen, zoals logopedie, fysiotherapie of ergotherapie. De sessies worden individueel en onder schooltijd gegeven. De therapie is altijd ondersteunend aan de ontwikkeling van een leerling. De revalidatie- of huisarts kan hiervoor een indicatie uitschrijven.

Intern begeleider

De intern begeleider co├Ârdineert de leerlingenzorg bij ons op school. Zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces. De intern begeleider is lid van het zorgteam van De Rabot.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Hun contactgegevens vind je achter in deze gids.

Logopedist

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerling. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen.