Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021
• We zijn gestart met het werken met Kwink, een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren in onze midden- en bovenbouwgroepen. Ook de activiteiten burgerschap worden door deze methode ondersteund.
• We deden onderzoek naar ons onderwijs in leerroute 1 en 2 en schrijven hierop een visie om ons hierin verder te ontwikkelen.
• We ontwikkelden een zorg-onderwijs­arrangement De Opmaat, in samenwerking met De Ziep en zorgpartner Elver, op het terrein van Elver. Gezamenlijke expertise wordt ingezet ten behoeve van leerlingen met een complexe onderwijs-­ondersteuningsvraag waarvoor de onderwijssetting, mogelijk tijdelijk, niet passend is.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• We bieden doelgericht burgerschapsonderwijs dat aansluit bij de leefwereld van onze leerlingen en de interesses, problemen en risico’s die hiermee gepaard gaan. We betrekken hierbij, waar mogelijk en/of zoveel mogelijk ouders en verzorgers.
• We gaan voor inclusiever onderwijs. In onze school doen we een aanbod aan een zeer diverse doelgroep leerlingen, leerroute 1 t/m 7. We hebben zorg en aandacht voor interne inclusie; we kennen elkaars leer- en leefwereld.