Leerlingen

De Rabot geeft speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit zijn leerlingen met een laag IQ of ontwikkelingsniveau (zeer moeilijk lerend) tot leerlingen met een normaal tot hoog IQ (80-130) of ontwikkelingsniveau (moeilijk tot goed lerend). Daarnaast kunnen onze leerlingen complexe gedrags-, ontwikkelings-, en/of psychiatrische problemen hebben.

Wat kan het kind wél

Elke leerling is voor ons uniek. We stemmen het onderwijs af op de mogelijkheden van de leerling. Hierbij kijken wij niet naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat hij of zij wél kan. Leerlingen kunnen hierbij rekenen op duidelijkheid, structuur, warmte en veiligheid. We gaan ervoor dat elk kind gelooft in zichzelf en plezier heeft.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben behoefte aan extra veiligheid en structuur. Ook bieden wij extra begeleiding op gedrag en zorg.