Voor wie is ons speciaal onderwijs?

De Rabot geeft speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit zijn leerlingen met een laag IQ of ontwikkelingsniveau (zeer moeilijk lerend) tot leerlingen met een normaal tot hoog IQ (80-130) of ontwikkelingsniveau (moeilijk tot goed lerend). Daarnaast kunnen onze leerlingen complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen hebben. Op de rabot krijgt iedereen de ondersteuning die hij nodig heeft.

Wat kan het kind wél

Elke leerling is voor ons uniek. Het onderwijs dat onze leerlingen krijgen, stemmen wij af op hun ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij kijken wij niet naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat hij of zij wél kan. Leerlingen van De Rabot kunnen daarbij rekenen op duidelijkheid, structuur, warmte en veiligheid. Wij gaan ervoor dat elk kind geloof en plezier heeft in het eigen kunnen door te werken aan zijn competenties; het gevoel heeft dat mensen hem waarderen en met hem willen omgaan; zo zelfstandig mogelijk iets kan ondernemen, zonder dat anderen moeten helpen; als einddoel heeft: een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving.