Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

Begeleiding in onderwijs

Soms heeft een leerling op basis van zijn bijkomende problematiek extra begeleiding nodig, in nabijheid, om zich optimaal te ontwikkelen. Wij noemen dat BIO (begeleiding in onderwijs). Deze begeleiding wordt uitgevoerd door en in samenwerking met onze externe zorgpartner. BIO kan kort of lang ingezet worden. Dat is afhankelijk van de inhoud van de ondersteuningsvraag.

Video-interactiebegeleiding

Om een leerling zo goed mogelijk te helpen kunnen we video-interactiebegeleiding inzetten. We maken videobeelden van de leerling en de leraar of begeleider. We bekijken wat er gebeurt en wat we beter kunnen doen. Hebben we de beelden samen besproken, dan vernietigen we de video.