Op het speciaal onderwijs van De Rabot in Didam is elke leerling uniek. We kijken niet naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat hij wél kan.

Schoolgids

Op het speciaal onderwijs van De Rabot in Didam is elke leerling uniek. We kijken niet naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat hij wél kan.

Schoolgids

Wat onze school speciaal maakt

Leerlingen van De Rabot kunnen rekenen op duidelijkheid, structuur, warmte en veiligheid. We zorgen ervoor dat elk kind een prachtige schooltijd heeft!

Eigentijds onderwijs

De onderwijsmethodes van De Rabot zijn eigentijds. We besteden veel zorg en aandacht aan de schoolse vakken, zoals taal, rekenen en lezen. Extra aandacht hebben we voor de vakgebieden ‘leren leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, communicatie en sociale vaardigheden. De groepen op onze school zijn relatief klein en tellen 10 tot 15 leerlingen.

Ons onderwijs
Eigentijds onderwijs

Twitter

Enthousiast team

Wij zijn een enthousiast team. Wij staan klaar voor ieder kind, zijn betrokken, handelen doelgericht, hebben doorzettingsvermogen en werken vanuit een brede expertise. Een goede samenwerking met de ouders heeft voor ons grote waarde. Samen zorgen we ervoor dat elke leerling een prachtige schooltijd heeft!

Ons onderwijs
Enthousiast team