Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwachten we?

• Minimaal 21% van onze leerlingen gaat na onze school naar voortgezet speciaal onderwijs met als doel een vmbo/havodiploma.
• 26% van onze leerlingen gaat naar praktijk­gericht voortgezet speciaal onderwijs, met als doel uiteindelijk werk te vinden.
• 53% van onze leerlingen gaat naar voortgezet speciaal onderwijs en vindt daarna waarschijnlijk (beschut) werk of een plek in dagbesteding.
• Na een jaar is 93% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 75% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 31 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 21% een plek in het diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs en 79% ging in praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 93% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn daarmee waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 93% van onze leerlingen uitgestroomd volgens verwachting. Dat wil zeggen 29 van de 31 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we.