Aanmelden

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.

Wachtlijstprocedure

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen, moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst. 

Op dit moment (d.d. 22-11-2023) werken we op De Rabot met een wachtlijstbeleid

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met de administratie van de school.