Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. We houden ons daarom samen aan de volgende afspraken.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de ochtend houden we een fruitpauze.

Gezonde School

We geloven dat gezonde leerlingen beter presteren. Daarom doen we aan gezondheidseducatie en moedigen we gezond gedrag en beweging aan. Ook adviseren we ouders om gezonde tussendoortjes en een goede lunch mee te geven.

Mobiele devices

Een mobiele telefoon of een smartwatch wordt gezien als een waardevol bezit. Bij voorkeur nemen onze leerlingen deze nog niet mee naar school. Wij zijn immers een basisschool. Als zij deze wel meenemen leveren zij hun device bij de start van de dag in bij de leraar en krijgen deze weer terug bij het naar huis gaan. Dit is in lijn met het landelijk beleid.

Rookvrije school

Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten. Ons gehele terrein is rookvrij zoals de wetgeving dit van ons vraagt. Dit wordt aangegeven met bordjes.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is dan meeverzekerd als inzittende. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Verloren spullen, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen, zijn dus niet verzekerd.