Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we als school niet regelen. Daarom vragen we jullie als ouder dit zelf te doen.

Boeken en leermiddelen

Alle lesmaterialen worden door de school verzorgd.

Gymkleren en schoenen

Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. Aan het begin van het schooljaar neemt het klassenteam contact met je op over de manier waarop je kind sport en wat daarvoor nodig is zoals gymschoenen.

Medicijnen

Als een kind tijdens schooltijd medicijnen nodig heeft, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook horen we het graag als de medicatie stopt of verandert. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade veroorzaakt bij een ander, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Ouderbijdrage

De Ouder Activiteiten Commissie (OAC) ondersteunt het schoolteam met het organiseren en uitvoeren van de vieringen. Hiervoor vraagt de OAC vanaf het schooljaar 2023-2024 geen ouderbijdrage meer. Een vrijwillige bijdrage blijft de school wel vragen voor een schoolreisje of schoolkamp. Bij deze activiteiten is het bedrag afhankelijk van de bestemming. Kun of wil je dit bedrag niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De bijdrage is namelijk vrijwillig.