Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2024-2025 is maandag 19 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 944 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.45 uur tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.30 uur in de school terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

In de ochtend is er een kwartier pauze. Tijdens de middagpauze is dat een kwartier voor de lunch en tijd om buiten te spelen. We kunnen de eettijden aanpassen voor leerlingen die meer tijd nodig hebben voor het eten en/of drinken.

Vrij vragen

Je kind kan een vrije dag krijgen op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2024 - 2025

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
3 t/m 7 maart
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
18 april en 21 april
Meivakantie
28 april t/m 9 mei
Hemelvaart
29 en 30 mei
Tweede Pinksterdag
9 juni
Zomervakantie
7 juli t/m 15 augustus

Studiedagen

dinsdag 17 september
woensdag 16 november
vrijdag 6 december
maandag 9 december
woensdag 19 februari
donderdag 3 april
dinsdag 10 juni