Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 944 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.45 uur tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8:30 uur in de school terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

In de ochtend is er een kwartier pauze. Tijdens de middagpauze is dat een kwartier voor de lunch en tijd om buiten te spelen. We kunnen de eettijden aanpassen voor leerlingen die meer tijd nodig hebben voor het eten en/of drinken.

Vrij vragen

Je kind kan een vrije dag krijgen op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

Maandag 10 oktober
Dinsdag 15 november
Woensdag 25 januari
Donderdag 23 maart
Vrijdag 7 juli