Naar school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan vóór 8.45 uur via Social Schools of bel 0316 – 22 16 15. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op zodat je kind naar huis kan.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. De gemeente waar je kind woont, regelt en betaalt het schoolvervoer. De school brengt de vervoersbedrijven op de hoogte van de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Voor meer informatie kun je terecht bij de schooladministratie.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de leerkracht of intern begeleider contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Te laat

Komt je kind vaak te laat op school, dan nemen we contact met je op. Komt je kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties.

Stalling

Fietsen horen thuis in het fietsenrek bij de hoofdingang. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.