Nieuwe naam voor Christoffelschool in Didam: De Rabot

De Rabot geeft speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. De school bestaat al ruim 50 jaar en is oorspronkelijk een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Sinds een aantal jaren ontvangt de school ook leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag vanwege hun gedrag, die moeilijk tot gemiddeld lerend zijn. Hierdoor is de laatste jaren de doelgroep leerlingen duidelijk veranderd en verbreed.

“Wij zijn, als school, continue bezig om te kijken wat leerlingen nodig hebben om zich veilig te voelen en tot ontwikkeling te kunnen komen. Daarbij leren de leerlingen naast de didactische schoolse vakken, sociaal emotioneel sterker te worden. Zelfredzaam in communicatie, sociale situaties en gericht op doorstroom naar het vervolgonderwijs en hun toekomst in de maatschappij. Wij richten de groepen in op didactische en sociaal-emotionele ontwikkelingsniveaus van de leerlingen. Dit houdt in de praktijk in dat leerlingen die voorheen naar het onderwijs voor ZML gingen en leerlingen die naar het onderwijs gericht op de ondersteuningsvraag voor gedrag, bij elkaar in de klas kunnen zitten en dit heeft een zeer positief effect heeft op alle leerlingen, ” vertelt Lianne Lindeman (directeur) trots.

Het geven van onderwijs aan een bredere doelgroep is een reden geweest om de naam  te veranderen. De nieuwe naam, De Rabot, staat voor het onderwijsaanbod en de ondersteuning die wij onze leerlingen bieden. Een rabot is een waterbouwkundige constructie zoals we een sluis kennen. Een keersluis bedoeld om over een langere afstand het water op een hoger niveau te houden. Hier op school, de basisschoolleeftijd, en samen met ouders en verzorgers thuis, bouwen we rabotten om de leerlingen hun niveau te laten behalen en succeservaringen op te doen.

De Rabot is één van de 25 scholen van De Onderwijsspecialisten, deze scholen bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld leerlingen die moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.