Leerklimaatonderzoek

De Rabot (toen nog de Christoffelschool) heeft  in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar het leerklimaat dat wordt ervaren door de leerlingen. Het leerklimaat is bepalend voor de sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en een voorwaarde voor didactische ontwikkeling. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.
 
Uit de resultaten is gebleken dat binnen de Christoffelschool in vergelijking tot andere scholen een zeer positief leerklimaat aanwezig is. Docenten zijn volgens de leerlingen responsief naar leerlingen, houden goed rekening met de beperkingen van de leerlingen en streven naar een optimale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele leerlingen. De leerlingen voelen zich zeer veilig op school en rapporteren veel groei. Er is minder sprake van disruptief gedrag (schelden, pesten e.d.). Ook rapporteren de leerlingen veel ouderbetrokkenheid.
 
De Christoffelschool streeft ernaar regelmatig leerklimaatonderzoek te doen om deze kwetsbare groep leerlingen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de docenten van de school daarin te ondersteunen. Tevens worden er in samenwerking met de Hogeschool Leiden in de toekomst door middel van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de leerkrachten gezocht naar antwoorden op dringende vragen vanuit de beroepspraktijk.
 
Dr. Peer van der Helm is lector aan het Expertisecentrum Jeugd bij de Hogeschool Leiden, drs. Karin Putman coördineert vanuit De Onderwijsspecialisten de onderzoeken.