Ziekte en verzuim van leerlingen

 

Ziekte 

Als uw kind ziek is, vragen we u dringend dit vóór 09.00 uur door te geven aan de administratie van de school. U moet dit ook doorgeven aan de vervoersmaatschappij, waarmee uw kind reist. 

Verzuim 

Schoolverzuim – anders dan bij ziekte – is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar.