Schoolvervoer

De gemeente waarin uw kind woont, regelt en betaalt het schoolvervoer. De school brengt de vervoersbedrijven op de hoogte van de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de schooladministratie