Voor ouders

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Goede afstemming tussen wat u thuis van uw kind ziet en wat we op school zien en aanbieden, draagt bij aan het welzijn van uw kind. We vinden het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben. 

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.​​