Toetsing en evaluatie

We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. Hiermee gaan we na of de leerling het gewenste niveau behaalt, of dat we het onderwijsaanbod moeten aanpassen. We gebruiken onder andere observatiegegevens, methodegebonden toetsen, leerlingbesprekingen, het leerlingvolgsysteem en Cito-toetsen.

De Cito-toetsen worden elk jaar rond januari/februari en mei/juni afgenomen. De schoolverlaters van de leerroute 5 tot en met 7 nemen deel aan de landelijke Cito-eindtoets, als dat van toegevoegde waarde is voor het uitstroomniveau.