Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.  

 

Totaal uitgestroomd

2016-2017

2015-2016

Anders vso

32

28

Ander speciaal onderwijs

23%

14%

Voortgezet speciaal onderwijs

71%

82%

Regulier + speciaal basisonderwijs

3%

4%

Regulier voortgezet onderwijs

3%

0%