Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen: 

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs 
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs 
  • Leerroute 6 voortgezet (speciaal) onderwijs, vmbo 
  • Leerroute 7 voortgezet (speciaal) onderwijs, havo, vwo  

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar het speciaal basisonderwijs of een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind daar de ondersteuning kan krijgen die nodig is.  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.